Lagerblad
Menu

Årsrapport for personligt ejet og interessentskab

Når du driver virksomhed er der nogle forskellige regler der skal overholdes.
Er din omsætning på mindre end 300.000 kr., kan du dog nøjes med at udfylde din selvangivelse.
Overstiger din omsætning 300.000 kr., er du også forpligtiget til at indberette regnskabsoplysninger til SKAT.

Dit skatteregnskab skal dog kun INDSENDES til SKAT, hvis de beder dig om det - eller hvis din omsætning er på over 25 mio. kr.

Udover bogføringsopgaver kan jeg tilbyde bl.a. følgende:

Ved behov for revision og eventuelle skattesager har jeg et rigtigt godt samarbejde med en statsautoriseret revisor.


Årsrapport for selskabet med eller uden revision

Udarbejdelse af årsrapport er en af årets vigtigste begivenheder i en virksomhed.
Lagerblad Bogholderi & Regnskab tilbyder professional assistance til jeres bogholderi, samt udarbejdelse af jeres årsrapport til Erhvervsstyrelsen, så du kan få det indleveret fejlfrit inden deadline.

Har du ingen revisor, så kan jeg tilbyde:

Man har revisionspligt, hvis :
Selskabet har en omsætning på over kr. 5.000.000 kr. og en Balancesummen overstiger kr. 50.000.000 kr. i virksomheden.

Har i revisionspligt af regnskabet, vil jeg helt klart anbefale at bruge en statsautoriseret revisor. Jeg har godt samarbejde med en statsautoriseret revisor som ved, hvordan jeg arbejder. Med ham kan vi sikkert godt finde en løsning.

- solid regnskabsvirksomhed, hvor samvittighed, etik og ordenssans er i højsæde.